Hantken Miksa: A nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége (Értekezések a természettudományok köréből, 5/6., 1875)

A NUMMULITOK RÉTEfiZETI (ШАТШРНШ) JELEJTÓSÉSE A DÉLNYUGOT1 KÖZÉPMAGYAEOESZÁGI HEGYSÉG Ó-HARMADKORI KÉPZŐDMÉNYEIBEN. HANTKEN MIKSA, RENDES TAGTÓL. (Felolvastatott a magy. tud. Akadémia 1874. april 13-kán tartott ülésén.) BUDAPEST, 1 8 7 5. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-IIlVATALÁliAN. (Az Akadémia bérházában.)

Next

/
Thumbnails
Contents