Kalchbrenner Károly: Dorner József emléke (Értekezések a természettudományok köréből, 6/2., 1875)

É К T Е К К Z É S Е К A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja а Млотаи Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY- RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁB. VI KÖTET. II. SZÁM. 1875. KÖRNEK JÓZSEF E M LÉK E. KALCHBRENNER KAROLY R. TAGTÓL. (Felolvastatott az Akadémia összes ülésén 1875. január 25.) Ár. 12 kr. ­BUDAPEST, 1875. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia bérházában.)

Next

/
Thumbnails
Contents