Than Károly: Öt közlemény a M. K. Egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 6/10., 1876)

E RTEKEZESE К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Maoyah Tudományos Akadémia. A 111. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZARÓ JÓZSEF. OSZTÁI.YTITKÁH. VI. KÖTET. X. SZÁM. 1875. ÖT KÖZLEMÉNY A M. K. EGYETEM У EG УТЛ NI INTÉZ ÉTÉBŐL. I. A lcgeiiy-éleg sűrűsége. Dr. Lengyel Bélától. II. A szénéleg-kéneg hatása a higauyaethylre. Dr. Ilik Gusztáv és Dr. Rolirhach Kálmántól. III. A köueny hatása a phosgen gazra. Dr. Kik Gusztávtól. IV. A buziási Mihály forrás vegyi elemzése. King Ármintól. V. A buziási József-forrás vegyi elemzése Ilosvay Lajostól. ELŐTERJESZTETTE THAN KÁROLY, R. TAG. (A Ill-ik osztály ülésén 1875. junius 14 ) Ari l'U kr. BUDAPEST, 187 (>. A M. TUD AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents