Dr. Fleischer Antal: Vizsgálatok a Kolozsvári M. K. Tud. Egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 7/1., 1876)

1Í1LX-&K E / К S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyaií Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZEIIKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁK. II. KÖTET. I. SZÁM. 1876. VIZSGÁLATOK KOEOZSVÁKI M. K. TDD. EGYETEM YEIÍYTAM INTÉZETÉBŐL. ”. A málnási ásványvíz ve#yi vizsgálata. 1. A torjai »BiicIösön« előforduló kónsavforrásokról. 5. A ditrói sodalith összetételéről. DR- FLEISCHER ANTAL, Л VEGYÉSZET NY. RENDES TANÁRA A KOLOZSVÁRT M. К. T. EGYETEMEN. (Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1876. Felír. 7.) Ara 20 kr. — ifüDAPEST, 187 ti. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents