Schuller Alajos: A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról (Értekezések a természettudományok köréből, 7/3., 1876)

E R T E К E Z E S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А II OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁII. VII. KÖTET. III. SZÁM. 1876. LÉGNYOMÁS VÁLTOZÁSAINAK • • / PONTOS MEGHATAROZASAROL. SCHULLER ALAJOS MŰEGYETEMI TANÁRTÓL. (Bemutattatott az osztályülésen 1875. október 11.) —§ Ara 10 kr. §•— BUDAPEST, 1870. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents