Schuller Alajos: A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról (Értekezések a természettudományok köréből, 7/3., 1876)

ERTEKEZESEК a természettudományok köréből. Első kötet. 1867—1870. I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. Ára A polhorai sósforrás vegyelemzése. Than Károlytól (1867.)......................................................................................... 12 kr. II. A közép idegrendszer szürke állományának és egyes ideg­gyökök eredeteinek tájviszonyai. Lenhossék József­től (1867.)................................................................ 12 kr. III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyar­országban. Z lám ál Vilmostól (1867.)......................... 30 kr. IV. Két új szemmérészeti mód. Jend ráesik Jenőtől (1867.) 70 kr. V. A magnetikai lehajlás megméréséről. Schenzl Guidó­tél (1867.)................................................................ 30 kr. VI. A gázok öss/enyomhatóságáról. Akin Károlytól (1867.) . 10 kr. VII. A Szénéleg-Kénegről. Than Károlytól (1867.) ... 10 kr. Vili. Két új kénsavas Káli-Kadmium kettőssónak jegeczalak­jairúl. К r e n n e r G. Sándortól (1867.)......................... 15 kr. IX. Adatok a hagymáz oktanához. Rózsay Józseftől (1868.) 20 kr. X. Faraday Mihály. Akin Károlytól (1868.)...................... 10 kr. XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Szabó Józseftől (1868.)......................... 10 kr. XII. A magyarországi egyenesröpüek magánrajza. Fri­valdszky Jánostól (1868.)................................ . 1 frt 50 kr. XIII. A féloldali ideges főfájás. F г о m m h о 1 d Károlytól (1868.) 10 kr XIV. A harkányi kénes viz vegy-elemzése. Than Károlytól (1869.)......................................................................................... 20 kr. XV. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. L e n g у e 1 Bélátó (1869.)........................................................................................ 10 kr. XVI. A testegyenészet újabb haladása s tudományos állása nap­jainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágositva. В a­tizfalvy Sámueltől (1869.)............................................ 25 kr. XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. Ко eh Antaltól (1869.) 30 kr. XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz R ó z s ay Józseftől (1670.) 15 kr. XIX. A silikátok formulázásáról. Wartha Vinczétől (1870.). 10 kr. Második kötet. 1870—1871. I. Az állati munka és annak forrása. Say Móricztól (1870) 10 kr. II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyaror­szágban. B. Mednyánszky Déliestül (1870.) ... 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents