Dr. Török József: Pólya József emléke (Értekezések a természettudományok köréből, 7/5., 1876)

E R T E К E Z E S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar TudomAnyos Akadkmia. A Hl. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, 08ziAi.ytitkár. VII. KÖTET. Y. SZÁM. 1876. FÓLYA JÓZSEF EMLÉKE. DR TÖRÖK JÓZSEF, KENI1E8 TAGTÓL. (Felolvasta Halász Gejza 1. tag az Akadémia 1875. junius 28-án tartott ülésén.) «bi­liül) A PEST, 1876. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents