Dr. Schvarczer Viktor: A hortobágyi keserüviz elemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 8/2., 1877)

ERIEKÉZESEK TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. HORTOBÁGYI KESERŰ VIZ ELEMZÉSE. I)r SCHVARCZER VIKTOR, A DEBRECZENI M. K. GAZDASÁGI TANINTÉZET TANÁRÁTÓL. (Bemutatta a III. osztály ülésén 1876. november 6-án Than К.) —Ára 10 кг. £»— BUDAPEST, 1877. A M. TŰI). AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) Y A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐ L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, /Л OSZTÁÍ.YTITKÁU / _____________________________ /о YI II. KÖTET. II. SZÁM. 1877. I- --------------------- -------------

Next

/
Thumbnails
Contents