Dr. Fabinyi Rudolf: Tanulmányok az aldehydek vegyületeiről phenolokkal (Értekezések a természettudományok köréből, 8/7., 1877)

ÉRTEKEZÉSEK I TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY KEN О EL ÉTÉ HOL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, * s u OSZTADYTITKÁR i- - --------­------------------------------------------------­V ili. KÖTET. VII. SZÁM. 1877.4 TANULMÁNYOK AZ лi.dkiiyi>eк vegyCleteiröi, P H E NOLOKK A L. (ELSŐ ÉRTEKEZÉS.) DI-HYDROXYPHENYL-AETHAN ÉS V EGY Г LETEL IRTA Dr FABINYI RUDOLF. (A III. osztály ülésén 1877. junius 11. bemutatta Nendtvicli K.) BUDAPEST, 1877.. Vjó. / 'ч А М. TUD. AKADÉMÍA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.-ь \ } \ \ j '» W (Az Akadémia épületében.) v » ‘

Next

/
Thumbnails
Contents