Dr. Krenner József Sándor: Magyarhoni anglesitek (Értekezések a természettudományok köréből, 8/8., 1877)

EIITE KEZE SE К rERMÉSZETTÜDOMÁNYOK KÖRÉBO Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А ПГ. OSZTÁLY RENDELETÉBŐ SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTALYTITKAR VIII. KÖTET. VIII. SZÁM. 1877. MAGYARHONI ANGLE SIT E К SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS Dr KEENNEE JÓZSEF SÁNDORTÓL. (Felolvasta a III. osztály ülésén 1876. ileczember 4.) (9 táblával.) b BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents