Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz, a M. Tud. Akadémia levelező tagja fölött (Értekezések a természettudományok köréből, 8/11., 1878)

ERTEKEZESEK RMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖKÉBÖ Kiadja л Magvak Tudományos Akadémia. А Ш. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZEKKKSZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZI'ÁLYTITKÁR VIII. KÖTET. XI. SZÁM. 1878. EMLÉKBESZÉD I)1 ENTZ EERENCZ. A M. TUD. AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA FÖLÖTT. GALGÓCZY KÁROLY lev. tagtól. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 187 7. decz. 17-iki összes ülésében.) BUDAPEST, 1878. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents