Kerpely Antal: Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból (Értekezések a természettudományok köréből, 8/13., 1878)

, ERIEKEZESEК A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉI! ÖL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, osztaeYtitkáií Vili. KÖTET. XIII. SZÁM. 1878. FOLYÉKONY CYÁNSÓ VAS-NAGYOLYASZTÖBÖL « KÖZLI К ERI*ELY ANTAL LEV. TAG. (Beterjesztette a TII. osztály ülésén 1878, April 15. Nendtvicli K.) ‘ / / BUDAPEST, 1878. ' - Л A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Лк Akadémia, épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents