Jendrássik Jenő: Dolgozatok a K. M. Tud. Egyetem élettani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 8/14., 1878)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyab Tudományos Akadémia. # А ИГ. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKBKE8ZTI SZABÓ JÓZSEF, 08ZTÁUYTITKÁB VIH. KÖTET. XIV. SZÁM. 1878. DOLGOZATOK А К. M. TUD. EGYETEM É LETTANI INTEZETEBOI KÖZLI JENDRÁSSIK JENŐ LEV. TAO. (Előadta a III. osztály szakülésén 1878. felír. 18.) I. A szem fénytSrö közegeinek hősngár-átbocsátó képességéről. Dr. King Nándortól. II. Adatok a harántesiku izmok élet- és szövettanához. Dr. Mezey Ödöntől. III. A villám-áram által az izomban élőidézett áramlatok okairól. Dr. Jendrássik Jenőtől. Ara 50 kr. BUDAPEST, 1878. M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents