Koch Antal: A ditrói syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól (Értekezések a természettudományok köréből, 9/2., 1879)

—-----------------------------------------------------;—- —— É RTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А Ш. О S ZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKRKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR IX. KÖTET. II. SZÁM. 1879. A I )ITRÓI S Y ENITTÖMZS KŐZETTANI ÉS HEGrYSZERKEZETI VISZONYAIRÓL. KOCH A N ТА L I.EV. TAGTÓI.. (Jelentés az 1878 év nyarán a T. Akad. segélyezésével tett tudományos utazás eredményéről.) EGY TÁBLA RAJZOKKAL MELLÉKLETÜL. а III. osztály ülésén 1878. okt. 21 ) О....ro 3 0 *!•__ö B UDAPEST, 1879. .КADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents