Laufenauer Károly tr.: Agyszövettani vizsgálatok (Értekezések a természettudományok köréből, 9/6., 1879)

5bS88 E RT E KEZE SE К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZT ALYTITK AR. IX. KÖTET. VI. SZÁM. 1879. AGY SZÖVETTANI VIZSGALATOK. L AU FE NATTER KÁROLY tr. E. MAGÁNTANÁR, ORSZÁGOS TÉBOLYDÁI MÁSODORVOSTÓL. KKT TABLA RAJZZAL. (A III. osztály 1878. decz. 16. ülésén beterjesztette dr. Balogh K.) ~f _ . 10 lg- %T~ BUDAPEST, 1879. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) _________________________ _ y А ПГ. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL

Next

/
Thumbnails
Contents