Laufenauer Károly tr.: Agyszövettani vizsgálatok (Értekezések a természettudományok köréből, 9/6., 1879)

É R TEKEZESEK a természettudományok köréből. Első kötet. 1867—1870. I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. — A polhorai sósforrás vegy­­elemzése. Than. 12 kr. — II. A közép idegrendszer szürke Állományának és egyes ideggyökök eredeteinek tájviszonyai. Lenhossék. 12 kr. — III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban. Z lám ál. 30 kr. — IV. Két új szemmérészeti mód. Jendrássik. 70 kr. — У. A magnetikai lehajlás megméréséről. Sohenzl. 30 kr.— VI. A gázok összenyomhatóságáról. А к i n. 10 kr. — VII. A Szénéleg Kénegről. Than. 10 kr. — VIII. Két új kén­savas Káli-Kadmium kettőssónak jegeczalakjairól. К r e n n e r. 15 kr. — IX. Ada­tok a hagymáz oktanához. Rózsay. 20 kr. — X. Faraday Mihály. Akin. 10 kr. — XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Szabó. 10 kr. — XII. A magyarországi egyenesröpüek magánrajza. Fri­­v a 1 d s z к у. 1 frt 50 kr. — XIII. A féloldali ideges főfájás. Frommhold. 10 kr. — XIV. A harkányi kénes viz vegyelemzése. Than. 20 kr. — XV. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. Lengyel. 10 kr. — XVI. A testegyenészet újabb hala­dása s tudományos állása napjainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva. Batizfalvy. 25 kr. — XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. К о c h 30 kr — XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz Rozs ay 15 kr. — XIX. A sili­­kátok formulázásáról. Wartha 10 kr. Második kötet. 1870—1871. I. Az állati munka és annak forrása. S ay. 10 kr. — II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarországban. B. Mednyánszky 20 kr. — III. Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal való visszaélésekről mint a láttompulat okáról. H i r s c h 1 e r. 80 kr. — IV. A hangrezgés intensitá­­sának méréséről. Heller. 12 kr. —. V. Hő és nehézkedés. Gr eg üss. 12 ki-. — VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. Jurányi. 40 kr. — VII. A kettős torzszülés boncztana. Scheiber. 30 kr. — VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. Klein. 15 kr. — IX. Oedogonium diplan­­drum s a nemzési folyamat e moszatnál. J u rányi, 35 kr. — X. Tapasztala­taim az artézi szökőkutak fúrása körül. Zsigmondy. 50 kr. — XI. Néhány Floridea Kristalloidjairól. Klein. 25 kr. — XII. Az Oedogonium diplandmm (Jur.) termékenyített petesejtjéről. Jurányi. 25 kr. — XIII. Az esztergomi bu­­rányrétegek és a kisczelli tályag földtanikora. H a n t к e n, lo kr. — XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. Poor. 25 kr. — XV. Górcsövi kőzet vizsgálatok. К о c h. 40 kr. Harmadik kötet. 1873. I. A kapaszkodó hajózásról. Kenessey. 20 kr. II. Emlékezés Neilreich Ágostról. Hazslinszky 10 kr. III.Frivaldszky Imre életrajza. Nendtvich. 20 kr. IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismertetéséhez. Hirschler. 20 kr. V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr. Fleischer és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti Than. 20 kr. — VI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. Rohrbach részéről. Előterjeszti Than. 10 kr. — VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. Póor. 10 kr. — VIII. Az ásványok olvadásának új meghatározási

Next

/
Thumbnails
Contents