Dr. Thanhoffer Lajos: Az érverésről önálló vizsgálatok alapján (Értekezések a természettudományok köréből, 9/8., 1879)

ERTEKEZESEK RMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magvak Tudományos Akadémia. л Ш. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI Г f SZABÓ JÓZSEF, OSZTALYTITKAR. iwo. AZ ÉRVÉRÉ SRÓL. ÖNÁLLÓ VIZSGÁLATOK ALAPJÁN D1 THANHOFFER LAJOS NY. R. TANÁRTÓL. 04 fametszvénynyel és 1 táblával. (Előadta а III. osztály ülésén 187G. decz. 4. s kidolgozva beadta 1878. január havában.)-§ Ára 50 kr. A J BUDAPEST, 1879. "А M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents