Klein Gyula: A pinguicula alpina mint rovarevő növény, különös tekintettel boncztani viszonyaira (Értekezések a természettudományok köréből, 9/10., 1879)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А ПГ. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, osztAlytitkár. IX. KÖTET. X. SZÁM. 1879. A PINGIJICIILA ALPINA MINT ROVAREVŐ NÖVÉNY, ' V-' ö KÜLÖNÖS TEKINTETTEL BONCZTANI VISZONYAIBA. V * yZ (KÉT TÁBLA RAJZZAL.) KLEIN GYULA MŰEGYETEMI TANÁRTÓL. (Előadta а III. osztály ülésén 1879. febr. 17-én.) UJ *j BUDAPEST, 1879. .“А V TUD. AKADÉMIA KÖÜY7ICIADÓ-IIIVATALA. (Az Akadémia épüffetdbcn.)

Next

/
Thumbnails
Contents