Dr. Rózsay József: Emlékbeszéd néhai Dr. Kovács-Sebestyén Endre lev. tag fölött (Értekezések a természettudományok köréből, 9/14., 1879)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KUKÉBÓL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZT AI.YTIT KAR. IX. KÖTET. XIV. SZÁM. 1879. EKBESZEI) NÉHAI IV KOVÁCS-SEBESTYEN ENDRE LEV. TAG FÖLÖTT. IF RÓZSAY JÓZSEF LEV. TAGTOL. (Olvast atott a M. Tud. Akadémia 1879. ápril 28-án tartott összes ülésén.) —^ Ara 10 kr. g— BUDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents