Davida Leo tr.: Az ágyéki és kereszt- gerinczagyi dúczok többszörösségéről (Értekezések a természettudományok köréből, 10/16., 1880)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. X. KÖTET. XVI. SZÁM. 1880. I AZ ÁGYÉKI ШШТ-ШШШ1DÜCZOK T Ö В В S Z Ö KÖSS É G É К Ő L. DAVID A LEÓ tr-tól. EGYETEMI I-SÖ IIONCZTANI TANÁRSEGÉD A DR. LENIIOSSÉK JÓZSEF TANÁR VEZETÉSE AI.ATT ÁI.LÓ BONOZTANI INTÉZETNÉL. EGY TÁBLÁVAL. (Bemutatta a III. osztály ülésén, 1880. június 21. Lenliossék J. r. t.) í ! f ü П Г BUDAPEST, 1880’ * A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIAüÓ-1IÍVÁTa£V‘Á (Az Akadémia épületében.) \ 4~'~ —... A C D---­---------------------------------------------------------------------------------------------------.---' -«Mf___

Next

/
Thumbnails
Contents