Phalloidei Novi: Új vagy kevesbbé ismert szömörcsögfélék (Értekezések a természettudományok köréből, 10/17., 1880)

5S г> 8 x Eli TE KEZE SE К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar TudomAnyos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF osztálytitkAr. X. KÖTET. XVII. SZÁM. 1880. UJ VAGY KEYESBBÉ ISMERT SZÖMÖRCSÖGFÉLÉK. PH ÁLLÓIDÉI NÖVI VÉL MINUS COGNITL HÁROM TÁBLÁVÁ L. KALCHBREMER KÁROLY * AKAD BUDAPEST, 1880. .' -AYs. A M. TUD. AKADÉMIA Ivó N Y V КIA D О - Ш V АТЛI. A. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents