Dr. Staub Móricz: A Frusca-Gora aquitaniai flórája (Értekezések a természettudományok köréből, 11/2., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. II. SZÁM. 1881. f-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­A FRUSC A-GORA AQUITANIAI FLÓRÁJA. KÖZLI Irt STAUB MÓRICZ. 4 TÁBLÁVAL. ülésén 1881. januái* 17. bemutatta Böckh J.) —§ Ára 50 kr. %­BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) V (A III. osztály ·£/ Μ.Τ.Υφ 'AKADÉMIA *

Next

/
Thumbnails
Contents