Schuller Alajos: Önműködő higanylégszivattyú (Értekezések a természettudományok köréből, 11/8., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK a természettudományok köréből. Első kötet. 1867-1870. Második kötet. 1870—1871. Harmadik kötet. 1873. I. A kapaszkodó hajózásról. Kenessoj. 20 kr. II. Emlékezés Neilreich Ágostról. Hazslinszky 10 kr. III. Frivaldszky Imre életrajza. Nendtvich, "2 0 kr. IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismertetéséhez Hirschler. 20 kr. V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr. Fleischer és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti Than. 20 kr. — VI. Közleményei a m. к. egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. Rohrbach részéről. Előterjeszti Than. 10 kr. — VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. Póor. 10 kr. — VIII. Az ásványok olvadásának meghatározása új módja. Szabó. 16 kr. — IX. A gombák jelleme. Hazslinszky. 10 kr. — X. Adatok a zsirfelszivódáshos. Thanhoffer. 60 kr. — XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. Mihálkovics. 25 kr. — XII. A vese vérkeringési viszonyairól. H ö g y e s. 50 kr. — XIII. Rhizidium Englenae Alex. Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. E n t z. 30 kr. — XIV. Vizs­gálatok az emlősök fülcsigájáról. Dr. Klug. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­ványtárában levő földpátok jegeczsorozatai. A bt. 60 kr. Negyedik kötet. 1873. I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. K a 1 c h b r e n- n e r. 25 kr. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. Balló. 10 kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. Jurányi 20 kr. — IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. Lenhossek. 10 kr. — V. Egy új módszer a föld­pátok meghatározására kőzetekben. Szabó. 80 kr. — VI. A beocsini márga ■földtani kora. Hantken. 10 kr. Ötödik kötet. 1874. I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y. 10 kr. — II. Magyaror­szág téhelyröpüinek futonczféléi. F r i v a 1 ds zky. 40 kr. — III. Beryllium és alu­minium kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállításá­nak egy módjáról. Fabinyi 10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 1871. évben; különös tekintettel a hőmérsékre és csapadékra. 7 táblával. S c h e n z 1. 50 kr. — VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. H a n t- k e n 20 kr. — VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. Kenessey. 20 kr. — Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez. VIII. Hirsch- 1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. R ó z s a y. 25 ki. — X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Margó. 15 kr. — XI. A rako- váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. Koch. 10 kr. Hatodik kötet. 1875. I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. Xántus. 10 kr. — П. Domes József emléke. Kalchbrenner. 12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. Érkövy. 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről. Schuller. 10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytan- intézetéből. Dr. Fleischer. 20 kr. — VI. A knyahinai meteorkő mennyilegel vegyelemzése. Dr. Than. 10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. Klug. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. Hazslinszky. 10 kr. — IX. A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. Than. 10 kr. — X. Öt közlemény a m. k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n. 20 kr. — XI. A kőzetek tanul­mányozásának módszerei stb. Dr. Koch 30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti T h an. 30 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents