Dr. Duka Tivadar: Emlékbeszéd William Stephen Atkinson külső tag felett (Értekezések a természettudományok köréből, 11/12., 1881)

Г------------------------------------------------------------------V Г ~ ~ ~ ^ ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL ­SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. XII. SZÁM. 1881. EMLÉKBESZÉD WILLIAM STEPHEN ATKINSON KÜLSŐ TAG FELETT, Dr DUKA TIVADAR LEY. TAGTÓL. (Felolvasta az összes ülésen 1881. május 30.) ''"'к /Л —4/ \ /<Уж.тУ%\ Ими)* / BUDAPEST, 1881. ! x A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) V_______________________________________________________J V—___________________________________________________________/

Next

/
Thumbnails
Contents