Dr. Lengyel Béla: Egy ujabb szerkezetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról (Értekezések a természettudományok köréből, 11/15., 1881)

ERTEKEZESEК MÉ SZÉT TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А П1. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁIt. XI. KÖTET. XV. SZÁM. 1881. EGY U JA BE SZERKEZETŰ, VIZ SZIVATTYÚ VA L COM BÍRÁLT HIGANY-LÉGSZIVATTYlIRÓL. Dr. LENGYEL BÉLA LEV. TAGTÓL. EGY TÁBLA RAJZZAL. (Előadta a III. osztály február 14-én tartott ülésén.) BUDAPEST, 1881. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents