Galgóczy Károlytól: Emlékbeszéd Kenessey Albert levelező tag között (Értekezések a természettudományok köréből, 11/21., 1882)

E11T E KÉZ ESEK É S Z К T TII DOHÁNYOK К Ö R É В Ő L. Kiadja а Magyaií Tudományos Akadémia. II. ŐSZ T Л L Y R EN IJE L К T К В Ö L SZERKESZTI OSZTALYTITKAR iái u: ki К KN К SS KV A LBHIIT lkvlllzo tag fölött. GALGÓCZY KAROLYTÖI (Felolvasta az összes ülésen 1880. deczember 20.) c; . (o-T Ara 10 kr. >­BUDAPEST. 1882. A M. TŰD. AKADÉMIA KOKYVKIADO-II1VATALA (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents