Péch Antal: A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre (Értekezések a természettudományok köréből, 11/22., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK КОR É ВŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. XXII. SZÁM. 1881. A TUDOMÁNYOK HALADÁSÁNAK BEFOLYÁSA A S E LM E C ZVI I)É KI BÁNYÁM IVE LÉ S RE. ft ^ ö o\ PÉCH ANTAL te 31 О/ L. TAGTÓL. sL-V' (Székfoglalóul а III. osztály ülésén 1881. ölet. 17-én bemutatta Szabó József osztály titkár.) q. ..... p A ra 20 kr. BUDAPEST, 1881. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) I_____________________‘_________J

Next

/
Thumbnails
Contents