Than Károly: Vegyerélytani vizsgálatok. A calorimetrikus mérések adatainak összehasonlitásáról (Értekezések a természettudományok köréből, 11/23., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK / A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А Ш. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. XXIII. SZÁM. 1881. VE GYE R É L YT A N1 VIZSGÁLATOK. A CALORIMETRIKUS mérések adatainak összehasonlításáról. THAN KÁROLY RENDES TAGTÓL. „(Etőmlta a III. osztály ülésén, 1881. okt. 17.) f----BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 4 (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents