Dietz Sándor: Adatok a növények, különösen az euphorbiceák tejnedvének ismeretéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 12/8., 1882)

.. 1 , л ___ ÉRTEKEZÉSEK M ÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. ADATOK A NÖVÉNYEK, KÜLÖNÖSEN AZ EUPHÜRBICEÁK TEJNEDVÉNEK ISMERETÉHEZ. DIETZ SÁNDORTÓL. fi? 13? V* i л . . I КЕТ TABLAVAL. А III. ŐSZ T Á L Y К E N 1)$' L 1^ SZERKESZTI I SZABÓ JÓaSEF OSZTÁLYTITKÁIm XII. KÖTET. Vili. SAUL ISI _ _­--------------------------------V 1ПШТ + í N BUDAPEST, 1882. ( * A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA.' (Az Akadémia épületében.) \

Next

/
Thumbnails
Contents