Kriesch János: A modern zoologia szempontjai és céljai Az Eremocoris-fajok magánrajza (Értekezések a természettudományok köréből, 13/4., 1883)

(------------------------------------------------------------------------------------------------^ Г ^ ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF . OSZTÁLYTITKÁR. XIII. KÖTET. Ш. SZÁM. 1883. A MODERN Z00L0GIA ■. SZEMPONTJAI ÉS CZÉLJAI. KRIESCH JÁNOS I.. TAGTÓL. (Székfoglalóul felolvastatott а III. osztály ülésén 1883. február 10.) /О / “s.-,ra » & s- />/ 3ik ni V. (* (ашнщ)^ V*\>\ 'Олр- Л BUDAPEST, 1883. * - v • . f iVj , A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) L ________:_________________________)

Next

/
Thumbnails
Contents