Dr. Lengyel Béla: A parádi timsós, ilonavölgyi timsós, és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 13/5., 1883)

f-------------------------------------------------------------- > ( ’ ' л ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIII. KÖTET. Y. SZÁM. 1883. A PÁRÁD I TIMS ŐS, 1L0NAVÖLGYI TIMSÓS, ÉS A CLARISSE-FORItÁS VIZÉNEK VEGYELEMZÉSE. Dr LENGYEL BÉLA L. TAGTÓL. (Felolvasta a III. osztály ülésén 1883. ápril 23.)-I *ra 20 *r. |- /ЩЖ. ФА i [•{АШЙ1Ш1. A / ' 4 / ^ V 'j f BUDAPEST, 1883. ^ > A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) N--------------------------------------------------------------------- ■ ~ lJ

Next

/
Thumbnails
Contents