Dr. Margó Tivadar: Az állatország rendszeres osztályozása különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre (Értekezések a természettudományok köréből, 13/9., 1883)

_ ; — : ;. ÉRTEKEZÉSEK А T Е К MÉSZ Е Т Т U D О М Á N Y О К KÖR É В О 1,. Kiadja л Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL­SSSKRK ESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁI.YTITKÁR. XIII. KÖTET. IX. SZÁM. 188.;. AZ ÁLLATORSZÁG RENDSZERES OSZTÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÚJABB ÁLLATTANI RENDSZEREKRE. KGY RAJZOLT TÁBLÁVAL. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEK E Z É S. Dr MARGÓ TIVADAR R. TAGTÓL. (Felolvasta az osztály-illésén 188."». június 25-úd.) BUDAPEST, 1883. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents