Dr. Ónodi A. D.: A csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről (Értekezések a természettudományok köréből, 14/3., 1884)

г ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁEYTITKÁR. XIV. KÖTET. III. SZÁM. 1884. A CSIGOLYAKÖZÖTTI DŰCZOK ÊS IDEGGYÖKEREK FEJLŐDÉSÉRŐL. IRTA Dr. ÓNODI A. D. I-sö tanársegéd a boneztani és fejlődéstani tanszéknél. Közlemény dr.Mihálkovics Géza ny.r. tanár boneztani és fejlődéstani intézetéből. 2 tábla. (Beterjesztette az osztály ülésén 1884. febr. 18-án Mihálkovics G. 1. t.) Ç .' ~~ ' ..... p ~‘ é-Ara.40-Ar-_ö Y. B UDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents