Dr. Erőss Gyula: A külső hőmérsék befolyása a csecsemők szervezetére (Értekezések a természettudományok köréből, 14/5., 1884)

г ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁEYTITKÁR. XIV. KÖTET. V. SZÁM. 1884. A KÜLSŐ HŐMÉRSÉK BEFOLYÁSA A CSECSEMŐK SZERVEZETÉRE. D' ERŐSS GYULÁTÓL. (Beterjesztette а III. oszt. «lésén 1884. évi május 19. Fodor ,J. r. t.) G . ГО —■< Ara 60 kr. BUDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) V________________________________________ _______ V________________________________________________ J

Next

/
Thumbnails
Contents