Jendrássik Jenő: Dolgozatok a K. M. Tud. egyetem élettani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 15/15., 1885)

Л III. OSZTÁLY KENDE LÉTÉBŐL EKTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XV. KÖTET. 15. SZÁM. 1885. DOLGOZATOK А К. M. TUD. EGYETEM ÉLETTANI INTÉZETÉBŐL. (V. FÜZET.) Ara 60 kr. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1885. I. A SIMA IZOMZAT GYARAPODÁSA ÉS PÓTLÓDÁSA. го! Apáthy Istvántól II. ADATOK A GERINCZAGYI DÚCZOK ISMERETÉHEZ, A BÉKÁN TETT VIZSGÁLATOK ALAPJÁN. IRTA LENHOSSÉK MIHÁLY. (rajzókkal.) (bemutatta a M. Tud. Akad. III. osztályának ülésén 1885. juniue 15-én.) V lpH JENDRÁSSIKMENŐ

Next

/
Thumbnails
Contents