Bedő Albert: Magyarország erdőségei (Értekezések a természettudományok köréből, 15/17., 1885)

A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. • ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. XY. KÖTET. 17. SZÁM. 1885. MAGYARORSZÁG ERDŐSÉGEI. BEDŐ ALBERT L. TAGTÓL. (SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS.) (Fölolvasta a III. osztály ülésén 1885. junius lo-én.) Ara 10 kr. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents