Dr. Thanhoffer Lajos: Közlemények az állatorvosi élettani intézetből. II. eszközök és vizsgálatok (Értekezések a természettudományok köréből, 16/2., 1886

KÖZLEMÉNYEK AZ ÁLLATORVOSI ÉLETTANI INTÉZETBŐL. П. ESZKÖZÖK ÉS VIZSGÁLATOK. (4 RAJZ A SZÖVEG KÖZÖTT.) Dl THANHOFFER LAJOí L. TAGTÓL. (Bemutatta a M. Tud. Akadémia III. osztályának ülésén 1886 ápril 12.) Ára 10 kr. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1886. ÉRTEKEZÉSEK У * A TERMÉSZETTUDOMÁNYÖI^KÖRÉBŐL. A HL OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF 08ZTÁLYTITKÍR. XVI. KÖTET. 2. SZÁM. 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents