Jendrássik Jenő: Dolgozatok a K. M. Egyetem Élettani Intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 17/5., 1887)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁI/ÍTITKÁB. XVII. KÖTET. 5. SZÁM. 1887. DOLGOZATOK A K. M. TUD. EGYETEM ÉLETTANI INTÉZETBŐL. (vi. FÜZET.) KÖZLI JENDKÁSSIK JENŐ H. TAG. I. Egy újabb eljárás az áramerő mutató foksor készítésére a bevezető du Bois- j fele szánkakészüléken. П. Az ingerület kiindulási helyének megállapítása az izomban, bevezetett ára- 1 mokkái való ingerléskor. III. Az ingerület látszólagos lappangási időszakasza az izom közvetlen ingerlésekor. Dr. Regéczy Nagy Imre, egyetemi nyilv. rk. tanártól. (3 táblával és 4 ábrával.) (Bemutatta а Ш. osztály ülésén 1887. június 20.) I Ara 70 Jer. BUDAPEST. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents