Heller Ágost: A XIX. század physikai kutatásának mozgató eszméiről (Értekezések a természettudományok köréből, 18/3., 1888)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1870. — Második kötet. 1870—1871. — Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876. — Nyolozadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. Tizenegyedik kötet. 1881. I. Az associált szemmozgások iclegmeckanismusáról. 2 fametszettel. (Második közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkény­telen associált szemmozgásokra.) Dr. Hőgyes Endrétől. — II. A Frusca-gora aquitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Móricétól. — III. A pinguicnla és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly- tói. Egy tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Balló Mátyástól. — VI. A homorodi vasas savanyuviz-források cliemiai elem­zése. Dr. Solymosi Lajostól. — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz cliemiai elemzése. Dr. Hankó Vilmostól. — VIII. Önműködő liiganylégszivattyu. Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekkegység és domb­vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) Böckh Jánostól. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. Szabó Ferencitől. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból s néhány ásványvíz elemzése. Ballá Mátyástól. — XII. Emlék­beszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. — XIII. Adatok a harántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — Thanhoffer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — XV. Egy újabb szerkeszetü, vizszivatyuval combinált higany-légszivatyuról. Dr. Lengyel Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. Borbás Vincéétől. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás Vincéétől. — XIX. Rendhagyó köggombák. Hazslinszky Frigyestől. Rajzok­kal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli Jendrássik Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéezy Nagy Imre tr. tanár­segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. A zsirfelszivódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostanhallgatótól. (Rajzokkal.) — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. Galgóczy Károlytól — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre, Péch Antaltól. — XXIII. Vegyerélytani vizs­gálatok. A calorimetrikus mérések adatainak összehasonlításáról. Than Károly­tól. — XXVI. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Lieber- mann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Uosvay Lajostól.) — XXV. Közle­mények az állatorvosi tanintézet vegytaui laboratóriumából. Liebermann Leó­(

Next

/
Thumbnails
Contents