Klein Gyula: A modern növénytan törekvései (Értekezések a természettudományok köréből, 19/4., 1889)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIX. KÖTET. 4. SZÁM. 1889. A MODERN NÖVÉNYTAN TÖREKVÉSEI. KLEIN GYULA LEVELEZŐ TAGTÓL. (Székfoglalóul felolvasta a III. osztály ülésén 1889. május 20.) Ára 20 hr. BUDAPEST. 1889. i

Next

/
Thumbnails
Contents