Than Károly: Az ásványvizeknek chemiai constituciójáról és összehasonlításáról (Értekezések a természettudományok köréből, 20/2., 1890)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1870. — Második kötet. 1870—1871. — Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876. — Nyolezadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. Tizenegyedik kötet. 1881. I. Az associait szemmozgások idegmeckanismusáról. 2 fametszettel. (Második közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkény­telen associált szemmozgásokra.) Dr. Högyes Endrétől. — II. A Frusca-gora aquitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Móricztól. — III. A pinguicula és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly- tól. Egy tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Balló Mátyástól. — VI. A bomorodi vasas savanyuviz-források chemiai elem­zése. Dr. Solymosi Lajostól. — VII. A solymosi bideg savanyu ásványvíz cbemiai elemzése. Dr. Hanhó Vilmostól. — VIII. Önműködő higany]égszivattyu. Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (IL Palaeontologiai rész.) Böchh Jánostól. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. Szabó Ferencztöl. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból s néhány ásványvíz elemzése. Balló Mátyástól. — XII. Emlék­beszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. — XIII. Adatok a barántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződésébez. (Székfoglaló értekezés.) — Thanhojfer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (febérmegyei) Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — XV. Egy újabb szerkeszetü, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr .Lengyel Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morpbologiai útmutató. Borbás Vinczétől. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás Vinczétől. — XIX. Rendhagyó köggombák. Hazslinszky Frigyestől. Rajzok­kal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli Jendrássih Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár­segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. A zsirfelszivódáslioz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostanhallgatótól. Rajzokkal.) — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. Galgóczy Karolytól — XXII. A-tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre. Péch Antaltól. — ХХ1Г1. Vegyerélytani vizs­gálatok. A calorimetrikus mérések adatainak összehasonlításáról. Than Károly- tól. — XXVI. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Lieber­mann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid pliysikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ilosvay Lajostól.) — XXV. Közle­mények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriumából. Liebermann Leó­tól. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. Schuller Alajostól. Tizenkettedik kötet 1882. I. Baiyt és Cerusit Felekesről Borsodmegyében. (Négy kőnyomatú táb­lával.) Schmidt Sándortól. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az,arany­hegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Érteke­zések a myo-mechanika köréből. Jendrássih Jenőtől. — IV. Helyreigazító

Next

/
Thumbnails
Contents