Dr. Schiff Ernő: Adatok az első életnapok folyamán elválasztott vizelet quantitativ-chemiai összetételéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 22/6., 1892)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. А III. OSZTÁLY RENDEL ÉTÉBŐL •' • 1 SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTAT. YTITKAR. XXII. KÖTET. 6. SZÁM. 1892. ADA T О К az első életnapok folyamán elválasztott vizelet pantitativ-chemiai összetételéhez. (Vizsgálatuk Dr. Konrád M. a nagyváradi magy. ktr. bábaképezde igazgató-tanárának szülészeti koródájáról) közli Dr. SCHIFP ERNŐ gykrhkkohyos NagyvAhadon. . I (Az osztály ülésén 1S93- ápril 11-én beterjesztette Fodor J. r. t.) Ara SO kr. BUDAPEST. 1892.

Next

/
Thumbnails
Contents