Dr. Ilosvay Lajos: Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek mennyiségi meghatározása (Értekezések a természettudományok köréből, 23/1., 1893)

Ww* ''"л ‘ и ,* ' % vy л? V ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD: AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTALYTITKÁR. XXIII. KÖTET. 1. SZÁM. 1892. MEIIYISÉGI MEGHATÁROZÁSA. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. Előadta az osztály ülésen 1892. június 20-ikán és deczember 12-én Dr- I LOS VA Y LAJOS. Ara 40 kr. BUDAPEST. 1893. — I LEVEGŐBEN ÉGÉSKOR KELETKEZŐ NITROGÉNTARTALMÚ MELLÉKTEÜMÉKEK

Next

/
Thumbnails
Contents