Fabinyi Rudolf: Stereochemiai tanulmányok (Értekezések a természettudományok köréből, 23/3., 1894)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXIII. KÖTET. 3. SZÁM. 1893. /'M.ACADF.MIÁN VKÖNYVTARa ) STEBEOCHEMIAI TANULMÁNYOK. FABINYI EUDOLF L. TAGTÓL. (Mint székfoglalót előadta a III. oszt. 1893. márczius 13-iki ülésén.) Ara 60 kr. BUDAPEST. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents