Dr. Török Aurél: Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről (Értekezések a természettudományok köréből, 23/4., 1894)

IRTEKEZESEK z ETTUDO M Л N V О к к ö к É I i Ö \j. UADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. . OSZTÁLY RENDELETÉRŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXIII. KÖTET. 4. SZÁM. 1893. TESTEREKLYEIROL. S Z É К F 0 G L A L 0 É К T E К E Z É S dr. TÖRÖK AURÉL L. TAGTÓt.. (Előad at ott ii M. T. Akadémia III. osztályának 189H. június 19-án tartott öl ásón.) (Négy lábiával és egy függelékkel.) Ára 2 forint. JELENTÉS ffl-IK BÉLA MAGYAR KIRÁLY ÉS NEJE

Next

/
Thumbnails
Contents