Értekezések a társadalmi tudományok köréből 3. (Budapest, 1875)

ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. HARMADIK KÖTET. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI FRAKNÓI VILMOS OSZTÁLYTITKÁR. BUDAPEST, 1875. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia bérházában.)

Next

/
Thumbnails
Contents