Esztétikai Szemle 8. (1942)

1942 / 1-2. szám

.* SZEMLE • ÁRSASÁG FOLYÓIRATA ^ERKESZTI: ^ZKY-JÓB LÁSZLÓ .lENIK évente négy számban V TAGOKNAK 6 P. TAGSÁGI Dl] ELLENÉBEN JÁR. ztő címére: Budapest, I, Pilsudski-út 37. küldendők. — A Magyar Esztétikai Társaság csekkszámlája 39.326. >s: Thurzó-Nagy Árpád, Budapest, XI. Horthy Miklós-út 96. TARTALOM: TANULMÁNYOK: Magyaryné Techert Margit: Plotinos esztétikája ................................... 3 K ecskés Pál: A középkor esztétikája ............................................................ 11 S olt Andor: A drámaíró .................................................................................... 25 S ZEMLE: B. J. L.: Böhm poszthumusz esztétikája ............................................ 32 B aránszky-Jób László: A hangulat (Willi Perpeet: Kierkegaard und die Frage nach einer Aesthetik der Gegenwart. — Otto Friedrich Bollnow: Das Wesen der Stimmungen) ........................... 33 K emény Katalin: A megváltó dráma. (Hubay Miklós: Nemzeti szín­játszás, drámai magyarság) ......................................x............................ 37 B aránszky-Jób László: Költő esztétikája. (Kosztolányi Dezső: ÁBÉCÉ) 40 Barta János: Sötér János: Jókai Mór ....................................................... 41 B ácsyné Dr. Kosa Szabó Erzsébet: Pigler Andor: Bogdány Jakab, a XVII. század nagy festője .................................................................... 42 M . O.: Ovidius metamorfózisai képekben .................................................... 43 M. O.: A könyvművészet szakiskolája Olaszországban ....................... 44 Dénes Tibor: Titkári jelentés ......................................................................... 45 A címlapot szoboszlai Mata János tervezte. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Baránszky-Jób László. Minerva R.-T. Kolozsvár. 625. — Felelős vezető: Major József.

Next

/
Thumbnails
Contents