Esztétikai Szemle 9. (1943)

ESZTÉTIKAI SZEMLE A MAGYAR ESZTÉTIKAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTI: BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY SZÁMBAN ELŐFIZETÉSI ÁR 8 P. TAGOKNAK 6 P. TAGSÁGI DÍJ ELLENÉBEN JÁR. Kéziratok a szerkesztő címére: Budapest, I. Pilsudski-út 37. küldendők. (Tel.:15-55-42). — A Magyar Esztétikai Társaság csekkszámlája 39.326. — Pénztáros: Thurzó-Nagy Árpád, Budapest, XI. Horthy Miklős-út 96. TARTALOM: TANULMÁNYOK: Kovács Endre: Az esztétikum és a tárgyak viszonya — — — — 3 Hamvas Béla: A kubizmus — — — — — — — — — — 15 Bácsy Ernő: Objektív formáló erők az ókori Elő-Ázsia művészetében 27 Tarnóczy Tamás: Az úgynevezett abszolút hallásról — — — 48 Hajdók János: Szent Ágoston és a pogány klasszikus formák— — 54 Tóth Ervin: A gúnyrajz — — — — — — — — — — 59 SZEMLE: Hamvas Béla: Sík Sándor esztétikája — — — — — — — 63 B. J. L.: Lírikusaink és Nietzsche (Kornis Gy.: Nietzsche éd Pe­tőfi. — Halász E.: Nietzsche és Ady) — — — — — — 67 Solt Andor: Tragikum és világnézet (Miszti László: A magyar tragikum-elméletek története. Kolozsvár, 1942. 65. 1.) — — 68 Szőke Sándor: Haza vagy a nagyvilág. (Jegyzetek Cs. Szabó László könyvéhez) — — — — — — — — — —-------— 70 M árffy Oszkár: Ardengo Soffici másokról és önmagáról — — — 75 Berczeli A. Károly: Római iskola — — — — — — — — 79 Lászld Gyula: Táji stílus és iskola — — — — — — — — 84 A címlapot szoboszlai Mata János tervezte. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Earánszky-Jób László. Minerva R.-T. Kolozsvár. 1116. — Felelős vezető: Major József.

Next

/
Thumbnails
Contents