A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 2. (1876)

f A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI IÚZEU1-E&YLET MÁSODIK ÉVKÖNYVE AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA: Dr. STÖHR ANTAL, egyleti titkár, a prera. fögymii. rendes és a kir. jogakad. magántanára. Maurer Adolf bizomány a. KASSA, NYOMATOTT KOSCH ÉS SCHARF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876.

Next

/
Thumbnails
Contents