A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 3. (1879)

A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI IÚZEUI-E&YLET HARMADIK ÉVKÖNYVE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZEREZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA : Dr. STÖHR ANTAL, egjleti titkár, a prem. főgjmn. rendis és a kir. jogakad. magántanára. Maurer Adolf bizománya. jjPfT" Három táblával. n:é KASSA, Nyomatott Kosch és Scharf kő- és könyvnyomdájában. 1879.

Next

/
Thumbnails
Contents